General forsamling i Firmaidræt Struer

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Firmaidræt Struer

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

Bredgade 15, 7600 Struer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af næste års budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne

På valg er:

Næstformand Ib Poulsen                           Modtager genvalg

Kasserer Dorte Hansen                               Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Egon Linneberg                Modtager genvalg

Revisor Birgit Lykke og Tommy Larsen

                                     

  1. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til

Firmaidræt Struer, Bredgade 21, 7600 Struer senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Vi håber rigtig mange møder op.

 

 

På bestyrelsens vegne

                                                                                            Annette Linneberg