Nice to know and need to know

Nice to know and need to know

DIBS medlemsskab kan sættes på pause 2 gange om året. Pause skal meddeles måneden inden den skal træde i kraft. Bemærk medlemsskabet starter automatisk efter endt pause.

DIBS medlemskab kan opsiges til udgangen af en måned

Har du et DIBS medlemskab, så husk at informere centret hvis du skifter kreditkort

Al træning skal foregår i indesko og tøj (ingen bare tæer og ingen bar overkrop)

Man rydder op efter sig selv. Det vil sige, vægtskiver fjernes fra stænger og benpres og sættes på plads.

Man går altid rundt med en klud og maskinerne tørres af efter brug.

Der må meget gerne drikkes kaffe ved kaffebordet, men plastik krus er ikke tilladt i træningsområdet.

Medlemsskortet er personligt. ALLE skal fremmøde sig. I den bemandede åbningstid foregår det ved skærmen i centret. Udenfor bemandet åbningstid, fremmøder man sig ved indgangsdøren. Kommer man flere på samme tid, skal alle fremmøde sig. Misbrug er bortvisningsgrund!

Man kan booke sig på alle de hold man orker 3 uger frem i tiden. Men husk at melde fra senest 2 timer før holdet starter hvis du er forhindret i at deltage. Møder man ikke op på et tilmeldt hold, koster det 35 i bøde, et klip eller en dags træning (afhængig af medlemskab)

Fremmøde til hold skal ske 10 minutter før holdet starter. Er holdet overbooket, går pladsen til en på ventelisten ved for sent fremmøde.

Brug, salg eller besiddelse af ulovlige stoffer i Struer Fitness medfører øjeblikkelig bortvisning uden ret til refusion af medlemskabet. Bliver man udtaget til kontrol af Anti Doping Danmarks kontrollanter har man pligt til at lade sig teste. Nægter man, eller aflevere man en positiv prøve, udelukkes man jf. ADD’s regler. 

 

Online booking:  https://booking.sport-solutions.dk/ eller download applikationen, søg på “Sport solution booking”

 

Gå ikke glip af tilbud, ekstra hold, nyheder, events med mere……….

 

GIV STRUER FITNESS ET ”LIKE” på Facebook