Gammeldags whist

Hver mandag kl.  19.30 - ca. 22.00. 

Sted: Bredgade 15.