Generalforsamling i Firmaidræt Struer

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Firmaidræt Struer 
Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00

Bredgade 15, 7600 Struer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af næste års budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne

På valg er:

Formand Flemming Odde                          Modtager genvalg

Sekretær Annette Linneberg                     Modtager ikke genvalg

Revisor Birgit Lykke og Tommy Larsen

                                     

  1. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Vi håber rigtig mange møder op.

 

 

På bestyrelsens vegne

                                                                                            Annette Linneberg