Program for dagen

7.00: Frank Kristensen

8.00: Birgit Lykke

9.00: Mona Bæk

10.00: Heidi Nicolaisen

11.00

12.00: Else Møller Andersen

13.00: Berit Vernergren

14.00

15.00

16.00: Annette Sørensen

17.00: Lene Lystrup

18.00

 

 

Rundstykker fra kl. 7:30